OOK DAPHNE DECKERS HEEFT HET TYPEN BIJ ONS GELEERD

OVER INSTITUUT SPIJKSMA

Instituut Spijksma is al typerend sinds 1978. Tienduizenden kinderen hebben inmiddels
een typediploma bij Instituut Spijksma behaald! Instituut Spijksma is een erkende onderwijsinstelling en is aangesloten bij het CRKBO.

ONZE MOGELIJKHEDEN

WAAROM INSTITUUT SPIJKSMA?

100% DIPLOMAGARANTIE

Wij bieden 100% diplomagarantie.
Zo ben je er altijd zeker van dat je
je diploma haalt.

BETERE PLANNING

Onze lessen zijn om de 14 dagen.
De cursus bestaat uit 10 lessen.
De 11e les is het examen.

PROFESSIONELE BEGELEIDING

Bij Instituut Spijksma krijg je altijd
professionele begeleiding van
ervaren en deskundige docenten.

BETERE RESULTATEN

Dankzij onze planning wordt het
blindtypen beter geautomatiseerd.
Dus meer snelheid en accuratesse.

MINDER HUISWERK

Onze typecursussen hebben
minder huiswerk ten opzichte
van andere typecursussen.

VERTROUWDE LESOMGEVING

Bij Instituut Spijksma krijg je altijd
les in een vertrouwde lesomgeving
met leeftijdsgenootjes.

DE LEUKSTE TYPECURSUS VAN NEDERLAND

Wij maken gebruik van de nieuwste interactieve lesmethode. Door de spannende games in de lesmethode is het nog leuker om te leren typen bij Instituut Spijksma. Het nieuwe systeem heeft daarnaast een leerlingvolgsysteem, waardoor ouders een automatische terugkoppeling krijgen over de vorderingen van hun kind. Natuurlijk blijven we de persoonlijke service bieden die u van ons gewend bent!

© Copyright 2016 - Instituut Spijksma