“Sinds enige jaren werken wij samen met instituut Spijksma. Reeds vele leerlingen van De Meent en scholen in de omgeving volgden typeles op de laptop tijdens lessen op onze locatie. Vaak meerdere groepen achter elkaar, want Spijksma staat dusdanig goed bekend dat de aanmeldingen niet uitblijven. Met succes en zeer gestructureerd worden de lessen aangeboden en ze zijn dan ook een garantie voor een positief resultaat.

Zelf maak ik altijd de afspraken m.b.t. de huur van onze ruimten en de planning van de lessen. Dit loopt altijd in een plezierige sfeer waarin de afspraken worden nagekomen zoals ze zijn vastgelegd. Ik kan u instituut Spijksma dan ook van harte aanbevelen.”

Ben RuhlBs. de Meent in Leunen

“Onze drie dochters, vijftien, dertien en tien jaar oud, hebben alle drie de cursus computertypen voor de jeugd gevolgd bij Instituut Spijksma. We vonden het belangrijk dat ze op de juiste manier blind leerden typen. Alle drie volgden ze de cursus terwijl ze in groep zeven zaten.

Tijdens plezierige lessen samen met leeftijdsgenootjes werd op deskundige wijze het blind computertypen aangeleerd. Door wekelijks de opgegeven opdrachten thuis te oefenen werd de vaardigheid steeds beter. Uiteindelijk werd een mooi diploma behaald.

We merken dat de kinderen nu nog steeds op de juiste manier met tien vingers blind typen. Dit scheelt hen veel tijd bij het maken van hun schoolwerk en bij alle andere bezigheden op de computer. Dagelijks hebben ze veel plezier van hun aangeleerde typevaardigheid.

We denken dat we onze kinderen een voorsprong hebben gegeven door hen het computertypen op een juiste manier op jonge leeftijd te laten leren.”

Familie Aarts
Familie AartsEindhoven

“Al jarenlang biedt instituut Spijksma bij ons op school naar volle tevredenheid een typcursus aan.

Deze cursus wordt niet alleen door kinderen van onze school gevolgd, maar ook door kinderen van andere scholen. Het gevolg is dat we om de week op maandagmiddag een aula vol typende kinderen mogen begroeten.

Onder leiding van Heinz Spijksma werken deze kinderen hard aan hun typvaardigheden. Het is een mooie aanvulling op ons onderwijsaanbod en de wijze waarop instituut Spijksma deze cursus aanbiedt sluit goed aan op de werkwijze van onze school.

Wij zijn tevreden en hopen nog lang samen te kunnen werken.”

Vincent Bosma
Vincent BosmaBs. de Vorsenpoel in Boxtel

“De samenwerking tussen Instituut Spijksma en De Vuurvlinder bestaat al jaren en verloopt naar wederzijdse tevredenheid. Al jaren maken zij gebruik van ruimtes in onze school.

Fijn dat de deelnemers steeds in de eigen wijk naar de scholing kunnen. Voor ons goed om de school ook een ‘wijkfunctie’ te kunnen geven, waar ook andere dan onze eigen kinderen welkom zijn. 

We wensen Instituut Spijksma veel succes.”

Rob van Buul
Rob van BuulBs. de Vuurvlinder in Eindhoven